Ting at overveje i forhold til valg af lejr.

Af: Kaare Meldgaard

Vi kender det alle, vi er lidt trætte, har måske ikke fået kigget ordentlig på kortet, kender ikke området og terrænet … hvor skal vi slå lejr? Første og bedste sted ? … hvor du slår lejr har rigtig mange elementer i forhold til vind, kulde, insekter, sovekomfort, æstetiske værdier og meget mere – jeg vil her ganske kort kigge lidt på ting man skal være opmærksom på.

Overflade:

Er det fladt? – vi kender det alle… skøjter ned i bunden, eller over i siden af teltet i løbet af natten, og dermed får vi ikke sovet så meget… det kan have stor indflydelse på hvor god en næste dag vi får… er det svært at finde et helt fladt sted kan man justere lidt med udstyr under og omkring ens madras, men bedst er det selvfølgelig at bruge et så fladt som muligt lejr sted – i DK er det for det meste relativt til – problemet er lidt de helt flade steder typisk er der hvor der måske ikke er træer til læ, eller vi ligger tæt på søer eller åer…

Er det hårdt?

Kommer selvfølgelig også noget an på hvilken type underlag du bruger, men bruger man skumunderlag er det bestemt værd at gå efter mere bløde typer underlag, som nålebund, mos og lignende

Er det vådt?

Noget mange måske ikke tænker så meget over er hvor stor en indflydelse den type af ”jord” vi sover på har for hvor koldt og kondens fyldt vi sover – vådt græs er her noget af det værste – både suger det varmen væk fra vores underlag nedefra – men gør også at vi varmer noget af vandet op, som specielt hvis det ikke blæser meget, kondenserer på indersiden af teltet… overvej også hvor sumpet generelt stedet er – hvis det er tæt på vand kan det tit være vådt når man påfører tryk når man sover.

Er det isolerende?

Nålebund, tørt mos og lignende isolerer og giver bedre komfort, det fanger luft og gør man taber mindre varme nedaf (sne gør lidt det samme, derfor kan man typisk klare sig med mindre end hvad normale r-værdi omregnings faktorer lader indikere)

Er der mulighed for ”oversvømmelse” i tilfælde af regn?

Kig på spor i landskabet, bevoksningstype, ligger det lavt i terrænet med tilløb, er der skyllet materialer? Er der vådområde bevoksning i nærheden?

Placering i Terræn.

Lovligt

Først og fremmest skal man vide om der hvor man tænker at slå lejr, om det er lovligt, i Danmark har vi friteltnings skove, telt pladser og så stranden og alle statsskove hvis vi sover i bivi og ikke i telt. I andre lande så er der mange forskellige lokale regler, nogle mere gennemskuelige end andre J – visse lande, som Norge, Sverige, Finland og Skotland er det generelt tilladt at wild campe, hvorimod det i mange andre lande er meget begrænset tilladt, eller nogle steder slet ikke (udenfor etablerede campsites)  

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/fri-teltning/

Vind

Det kommer noget an på årstid, luftfugtighed, vejr… generelt vil man gerne undgå at ligge alt for åbent, højt og eksponeret (til tider vil man dog netop også gerne have lidt vind, hvis det er godt kondens vejr) der kan også være gode æstetiske grunde til at vælge åbne/høje placeringer – for udsigt – selvfølgelig er skov, bakker og andet gode steder at finde læ, men man skal dog være opmærksom på ikke at komme ned i lavninger, tæt på våd/vand områder hvor kulde og tåge/kondens samles

Lyn

I Danmark så hvis det er storm/torden vejr, åbne, flade områder (heder, strand, store lysninger), men selvfølgelig også udsatte bakketoppe, og enkeltstående træer… i udlandet selvfølgelig højt oppe på kamme og åbne områder – og igen altid ved markante højeste punkter i området (træer, master, bjergtoppe…

Kuldeområder

Kold luft trækker nedad til aften/nat…  lavtliggende områder er tit at finde ved vand, da søer og åer har skåret sig ned i landskabet – så enge omkring søer og åer er typisk nogle af de koldeste områder – endnu mere er det i bakket (typisk i DK istidslandskab) hvor bunden/dalen er en del grader koldere end det omkring liggende landskab – det er godt at sove i hvert fald nogle meter højere end det laveste

Kondens områder

Igen finder vi tit kondens tæt ved vand, søer og åer hvor temperaturforskellen  mellem vand og luft (fordi luft køles meget hurtigere end vand) og afkøling får dis og kondens til at dannes i området omkring vandet – specielt selvfølgelig hvis vi har stillestående luft, som i skove. Andre typiske kondens områder er i lysninge i skove – som afkøles og opvarmes hurtigere end skoven omkring – men også er hvor den kolde luft siver ned når solen går ned – og når luft afkøles kan det ikke indeholde samme mængde vand, og der dannes derfor kondens.

Græs, og andet vådt gør typisk også at der dannes kondens når man ligger på det.

Naturligt opvarmet

Skove, og specielt nåleskove (afhængigt af hvor tætte de er selvfølgelig) er noget varmere end omgivelserne, både holder de på luften, men træerne genererer også varme, og det er specielt mærkbart i nåleskove om vinteren.

Myg/insekter

Igen, tæt på vådområder, søer, vandløb, mose…. Er der meget større chance for myg, og så selvfølgelig steder hvor det er vindstille, insekter kan generelt lide skov, buske og læ… så nogle af de steder som ellers på andre parametre er gode lejrsteder, vinder ikke på chancerne for at møde kryb og kravl. Lidt oppe, lidt eksponeret og lidt åbent er gode steder, steder med vind og som ikke er tæt på vand/vådområder.

Æstetiske værdier:

Det er jo til dels ret individuelt hvad man finder æstetisk værdi i, er det udsigter, vand, åbne områder, eller er det skovens dyr, lyde og planter? – uanset hvad så spiller det en stor rolle i hvor vi kan lide og ønsker at slå lejr – og det kan tit komme i konflikt med andre faktorer, specielt hvis man gerne vil op og ud i det åbne, men jeg ser også meget tit folk slå sig ned tæt ved vand, både fordi så er det nemt at få noget at drikke, men også fordi det er smukt, mulighed for bad og andet.

Vand + andre faktorer

Nærhed til vand, både for at kunne få noget at drikke, lave mad med, men også til bad fx, spiller en større eller mindre rolle i forhold til valg af lejrsted. For rigtig mange er det nærmest altafgørende man er tæt på, faktisk lige ved vand, og her kommer nok en vis ”frygt” ind, for at gå tør for vand. Og jo generelt er det en god ide at have vand relativt tæt på, men tit går man glip af meget bedre lejrpladser hvis vand bliver hovedfaktorer man ser på. Har man 3l vand, eller tit mindre med til overnatning, klarer man sig fint min 16t på det.

Dyreliv

Her er det meget både og J – på den ene side kan det være spændende at ligge steder hvor flokke af fugle, hjorte eller lignende kommer, på den anden side skal man forsøge at minimere sin indflydelse på dyrelivet – igen her er det en dårlig ide at ligge tæt ved specielt små søer/vandhuller, da rigtig mange dyr i løbet af natten vil søge at komme her for at drikke. Så overvej hvor dyrene bevæger sig og hvordan du kan opnå en balance mellem at observere uden at influerer for meget.

Leave no trace.

Jeg ser alt for tit smukke billder på Instagram af ”influencere” som laver stort bål ude i skovbunden… tit er det en rigtig god ide at lægge sig på etablerede lejrpladser af denne grund, du påvirker ikke nye områder og ødelægger bund vegetation, du har typisk primitive muld toiletter eller lignende, bålpladser og generelt bliver vedligeholdt. Omvendt har jeg stor forståelse for lysten til engang imellem at lægge sig steder få andre kommer.

Sikkerhed

Widowmakers er udtryk på engelsk for trægrene der bare venter på et godt stormvejr for at falde ned, specielt når det blæser meget, men generelt, vær meget opmærksom på de træer du slår lejr under/i nærheden af. Derudover selvfølgelig i forhold til vind, oversvømmelse, lyn, og i bjerge stenskred.

Privatliv

Er det tæt på veje, store bålpladser, shelter, hvad foretrækker du? Om vi foretrækker andre omkring os, eller det mere vilde og uberørte er jo meget forskelligt – men i hvert fald noget som for mange bliver afgørende for valg af lejrplads.

Lejrplads – det store regnestykke

Se der er jo sikkert andre faktorer som andre kigger på, og sikkert nogle ting som jeg ikke har fået med. Men det er i hvert fald nogle af de vigtigste faktorer.

Eksempler på gode lejrsteder i forhold til kondens/varme:

Nåleskov

Udkant af skov

Ikke laveste sted i landskabet

Små bakketoppe

Eksempler på dårlige lejrsteder i forhold til kondens/varme:

Sø/å bred

Enge

Dalbunde

Lysninger

Vådområde

Og så er der jo alle de andre faktorer som er afgørende for ens valg, som trækker i den ene eller anden retning. Vil man sove smukt så skal man nok være forberedt på lidt vind, kondens, kulde eller andet. Omvendt risikerer man i den lune og beskyttede nåleskov dyrenes lyde i løbet af natten- livet er et stort puslespil J

Videre læsning:

Skurka er som altid en super vidende og erfaren reference – hans tutorial omkring campsite selection er bestemt værd at læse J

https://andrewskurka.com/tag/five-star-campsite-selection/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait